IMMERGAS SpA

Shoqëria IMMERGAS SpA  u themelua në vitin 1964 në qytezën BRESCELLO (Reggio Emilia), Italy.  Sot prodhon mbi 300.000 artikuj në vit (Kaldaja, Bolitorë, Pompa di Calore, etj.), 240.000 prej të cilëve prodhohen në Brescello, nga 600 persona të punësuar, me 130 modele të ndryshëm nëpërmjet 10 linjave prodhimi.

       Në website  www.immergas.com   do të gjeni të gjitha informacionet teknikë dhe tregtarë mbi produktet e firmes, në gjuhën italiane dhe angleze. Të gjitha katalogët  mund të shikohen dhe të shkarkohen lirisht.

Firma IMMERGAS synon të jetë edhe një partner për pikat e shitjes të saj, për instalatorët dhe klientët duke i ndihmuar dhe përkrahur në zgjedhjen e artikujve më të përshtatshëm si dhe për ndihmën për hartimin e projekteve teknikë dhe për zbatimin e tyre.

Gama e aparateve të prodhuar është e gjërë, midis tyre përmendim:

Kaldaja me KONDENSIM, me gaz, me fuqi nga 20 deri 35 kW

Kaldaja konvencionale me gaz, fuqi nga 20 deri 32 kW

Kaldaja me KONDENSIM, me gaz, me fuqi të LARTE, nga 35 deri 120 kW.

Keto kaldaja jane vetëm për Ngrohje. Mund të instalohen deri  5 kaldaja në BATERI. 

Aparate KOMBINUAR, me gaz, me fuqi deri 35 kW

Për të gjithë aparatet: AKSESORE, aparate Komandimi dhe rregullimi termik, tuba shkarkimi, rakorderi, grupe me pompa, filtra kundër gurërave gëlqerorë, etj.

KONSULENCE  për INSTALIM, RIPARIM, MIREMBAJTJE.

Pompa Termike  A U D A X    

Pompa termike  ajër / ujë  me kompresor rotativ dhe teknologji INVERTER.

Fuqi nga 6 deri 21 kW.  Të pajisur në seri me një aparat komandimi.

Pompa Termike SPLITUAR  M A G I S   P R O

Pompa termike  ajër / ujë  me kompresor rotativ dhe teknologji INVERTER.

Fuqi nga 4 deri 16 kW.

Pompa Termike SPLITUAR  MAGIS  H E R C U L E S  PRO

Pompa termike  ajër / ujë  me kompresor rotativ dhe teknologji INVERTER.

Fuqi nga 4 deri 16 Kw, monofazë dhe trifazë, të pajisur me BOLITOR SANITAR prej 235 litra.

Pompa Termike   SPLITUAR MAGIS COMBO  

Pompa termike  ajër / ujë  me kompresor rotativ dhe teknologji INVERTER, të pajisur me një KALDAJE me GAZ.  Fuqi nga 5 deri 10 kW.

AKSESORE :  Enë stokimi, Bolitorë, Termostate, Kite me pompa për shpërndarjen e ujit në zona, aparate për impiante në dysheme.

FAN  COIL  për Pompa termike me ujë

HYDRO FS   Fan Coil muri  me gjerësi vetëm 15 cm !!  Me 5 modele me fuqi deri  4,50 kW.

Aksesorë:  Kite Rregullimi termik, Valvula 2 dhe 3 vie, Këmbë, etj.

HYDRO   Fan Coil muri tavanor. Dy modele me fuqi 2,6 dhe 3 kW.    Të pajisur me të gjitha aksesorët: Telekomand dhe Valvul 3 vie.

HYDRO IN  Fan Coil inkaso në 4 modele dhe 5 fuqi: nga 0,97 deri 4,37 kW. Të pajisur me aksesorët e nevojshme për instalimin dhe rregullimin termik.

IMPIANTE DIELLORE APARATE dhe KITe të kompletuar

KITe DIELLORE INOX SOL V2      

Kite të kompletuar për prodhimin e ujit sanitar. Me Panele diellorë te SHESHTA apo Vakuumi. Me të gjitha aksesorët e nevojshme.