FOTO

CARA 08 shpk, Tirane – FLORANT HIRAJ, instalim AUDAX 12 me fan coil Hydro FS Shtator 2019

Foto impiante termo-hidraulikeAUDAX  8 kW   me Ene stokimi 75 litra dhe Fan Coil HYDRO FS
e instaluar  nga tekniku  GAZI  te firmes MUNDIJA GRUP shpk . Shkoder, korrik 2019
nga GEZIM, firma CARA 08 shpk. AUDAX 12 kW me Fan Coil Hydro FS Tirane 6.2019
nga Leonard Lacuku e Eduard Simoni.
Shkoder, 2018